HÌNH THỨC HỌP: TRỰC TUYẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TDG VỚI VẬN MỆNH MỚI

Với phương châm hoạt động "Cống hiến hết mình vì sự hài lòng của khách hàng", TDG luôn coi đó là kim chỉ nam và là sứ mệnh trong suốt hành trình phát triển và đồng hành cùng khách hàng trên con đường đầu tư.

CHUYÊN NGHIỆP - HIỆN ĐẠI - THÂN THIỆN

Đăng ký ngay

Website

Công ty CP Đầu tư TDG Global 
(Mã chứng khoán: TDG) - đơn vị có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, chiết nạp đóng bình gas, mua bán khí đốt hoá lỏng. Hiện, vốn điều lệ TDG vào mức gần 168 tỷ đồng, địa bàn hoạt động chính tại Bắc Giang và một số khu vực lân cận. Sang năm 2022, công ty cũng mở rộng lĩnh vực hoạt động sang triển khai thương mại một số mặt hàng, các loại VLXD (hạt nhựa, sắt thép, đá...) và một số loại nông sản xuất khẩu (chuối và thanh long).

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Lần thứ nhất: Ngày 30/05/2022
Thời gian tổ chức: 15h00’ ngày 30/05/2022
Dự kiến kết thúc: 17h30' ngày 30/05/202217:00-17:30

- Công bố kết quả kiểm phiếu
- Thông qua Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ
- Bế mạc Đại hội

- Thảo luận của Đại hội
- Hướng dẫn biểu quyết
- Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội
- Đại hội nghỉ giải lao

16:15-17:00

- Kiểm tra tư cách CĐ, lập danh sách các CĐ tham dự Đại Hội, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng CĐ tham dự Đại hội
- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

15:00-15:15 

15:15-16:15

- Ban tổ chức Đại hội tiến hành đọc Báo cáo năm 2021 và tờ trình năm 2022...

Chi tiết tại website: http://thaiduongpetrol.vn/

Hướng dẫn

Hướng dẫn đăng ký thông tin

ĐĂNG KÝ THAM GIA

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Từ ngày 27/04/2022 đến 15:00 ngày 30/05/2022

Đăng ký tham dự

Ủy quyền cho TV HĐQT
Ủy quyền cho người khác/ CĐ khác
Online
Ủy quyền
Tôi đồng ý với chính sách & điều khoản dịch vụ

Phiếu đăng ký thông tin của Cổ đông

Người được Ủy Quyền (*):

Đăng ký tham dự:

Mục (*): Cổ đông không đăng ký Ủy quyền không cần khai thông tin ủy quyền.

Mặt sau CMND/CCCD/HC...

Mặt trước CMND/CCCD/HC...

Chính sách & Điều khoản

Xin cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng TDG.

Khi cần hỗ trợ bất cứ vấn đề gì, Quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Phone: (84-204) 2244.903 - Fax: (84-204) 3661.311

Email: thaiduonggas@gmail.com

Address: Lô D1, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

2/ Tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global về quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự ĐHCĐ được ủy quyền khi tham dự ĐHCĐ
3/ Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành quy chế, nội quy và các quy định tại Đại hội, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
4/ Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

Chính sách & ĐIỀU KHOẢN

1/ Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của TDG) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.